Promposal

Om Promposal Sesong 1

Følelsesladet utfoldelse, overraskelse og fantasi er viktige ingredienser for å få til en vellykket promposal.