Catfish: Trolls

Om Catfish: Trolls

Charlamagne Tha God og sin medvert, sosial media-eksperten Raymond Braun, prøver så godt de kan å stoppe anonyme troll på nettet og finne måter for personene å akseptere og forstå hverandre på.