Teen Mom Young Mom's Club: All Media

Om Teen Mom Young Mom's Club: All Media

Teen Mom: Young Moms Club følger Heather, Chandlar, Nikki, Nicole, Alyssa og Cheyenne. De har mye å stå i med, fra moderskap til romantikk og ennå mer. Kvinnene forsøker å navigere alt på den eneste måten de kjenner til: sammen.

Følg