Father's Day Follies
Sesong 8 E 10 • 30.09.2019
Maci og Taylor tar med familien til Atlanta for Bentleys baseballturnering og Ryan dukker uventet opp. Cheyennes far forhører Matt om hans uforbeholdne kjærlighet. Cory og Taylor diskuterer muligheten for å gå ut alle sammen.