Making It Official
Sesong 10 E 8 • 26.05.2015
Scotty T kommer tilbake og tar spranget når han inviterer alle med på et våget eventyr. Det er anspendt i huset mens Holly venter på Kyles beslutning. Har fortiden hennes ødelagt deres muligheter for en fremtid, eller vil han binde seg?