Surprise!
Sesong 9 E 7 • 03.07.2019
Chelsea får overaskende nytt om Adams andre datter. Briana tar initiativ og søker om barnebidrag fra Louis. Jo slipper en bidragsbombe på Kailyn. Jenelle og Nathans rettsavhør blir utsatt.