Nie ma nie ma Ciebie

Kayah & Bregovic;Kayah & Goran Bregovic