Rajasimham Rajasimham (From "Super Cowboy")

G.V. Prakash Kumar;Rahul Nambiar;Ramya NSK;Big Nikk