Priya (From "Nepali")

Srikanth Deva;Karthik;Bombay Jayashri