A Direction Without Anyone [Karaoke-digital]

Sun Yan-Zi